Wat is kunstmatige intelligentie (AI)? (2023)

Kunstmatige intelligentie (AI) uitgelegd

Simpel gezegd heeft AI (kunstmatige intelligentie) betrekking op systemen of machines die onze eigen intelligentie nabootsen om taken uit te voeren en die zichzelf tijdens dat proces kunnen verbeteren op basis van de vergaarde informatie. AI komt is er in verschillende vormen. Enkele voorbeelden zijn:

 • Chatbots die AI gebruiken om problemen van klanten sneller te begrijpen en gerichter antwoord te kunnen geven
 • Intelligente assistenten die met behulp van AI essentiële informatie filteren uit grote datasets met vrije tekst om de planning te verbeteren
 • Aanbevelingsengines die geautomatiseerde aanbevelingen kunnen doen voor tv-programma's op basis van het kijkgedrag van gebruikers

AI heeft eerder betrekking op het proces van en het vermogen tot uiterst doelgericht denken en analyseren van data dan dat het om een bepaalde indeling of functie gaat. Hoewel AI misschien het beeld wekt van geavanceerd werkende, mensachtige robots die de wereld gaan overnemen, is AI niet bedoeld om mensen te vervangen. Het is juist bedoeld om de capaciteiten en bijdragen die mensen leveren sterk te verbeteren. Daarom is AI voor bedrijven zo waardevol.

Meer informatie over AI-oplossingen

De betekenis van kunstmatige intelligentie

AI is een verzamelnaam geworden voor applicaties die complexe taken uitvoeren waarvoor voorheen menselijke input was vereist, zoals bij de online communicatie met klanten of een potje schaken. De term wordt vaak door elkaar gebruikt met onderliggende gerelateerde termen, zoals machine learning en deep learning. Er zijn echter verschillen. Machine learning is bijvoorbeeld gericht op het bouwen van systemen die kunnen leren of hun prestaties kunnen verbeteren op basis van de data waarmee de systemen worden gevoed. Hierbij is het van belang om op te merken dat machine learning altijd onder AI valt, maar AI niet altijd onder machine learning.

Om de waarde van AI optimaal te benutten, investeren veel bedrijven enorm in data science-teams. Data science is een interdisciplinair vakgebied waarin zowel wetenschappelijke als andere methoden worden gebruikt om waarde te genereren uit data. Vaardigheden uit vakgebieden zoals statistiek en computer science worden daarbij gecombineerd met zakelijke kennis om data uit meerdere bronnen te analyseren.

Ontdek de mogelijkheden van AI

AI en ontwikkelaars

Ontwikkelaars gebruiken kunstmatige intelligentie om taken die normaliter handmatig worden gedaan, efficiënter uit te voeren en daarnaast ook om contact te leggen met klanten, patronen te identificeren en problemen op te lossen. Ontwikkelaars die met AI aan de slag willen, moeten een achtergrond in wiskunde hebben en zich vertrouwd voelen met algoritmen.

Wanneer je met kunstmatige intelligentie aan de slag gaat om een applicatie te bouwen, helpt het om klein te beginnen. Door een relatief eenvoudig project te bouwen, zoals bijvoorbeeld boter-kaas-en-eieren, leert u de basisprincipes van kunstmatige intelligentie. Leren door te doen is een goede manier om een vaardigheid naar een hoger niveau te tillen en voor kunstmatige intelligentie is dit niet anders. Als u eenmaal een of meer kleinschalige projecten succesvol hebt afgerond, zijn er geen grenzen meer aan de mogelijkheden die kunstmatige intelligentie u te bieden heeft.

Aan de slag met AI

(Video) Kunstmatige intelligentie voor dummies in 2 minuten

Hoe AI-technologie organisaties kan helpen

AI is in essentie bedoeld om na te bootsen hoe mensen de wereld waarnemen en erop reageren, en daar dan beter in te worden. AI is in rap tempo een belangrijke hoeksteen van innovatie aan het worden. Dankzij de diverse vormen van machine learning die kunnen worden ingezet om patronen in data te ontdekken en voorspellingen te doen, kan AI op verschillende manieren van meerwaarde zijn voor uw bedrijf doordat:

 • Een completer beeld wordt verschaft in de hoeveelheid data die beschikbaar zijn
 • Op basis van voorspellingen zeer ingewikkelde of alledaagse taken worden geautomatiseerd

Krijg een inkijkje van een datawetenschapper in de impact van AI en machine learning op bedrijven

AI in de onderneming

AI-technologie verbetert de bedrijfsprestaties en productiviteit door processen of taken te automatiseren die voorheen menselijke inzet vereisten. Bovendien maakt AI het mogelijk om data te interpreteren op een schaal die geen mens ooit zou aankunnen. Die mogelijkheid kan een bedrijf aanzienlijke voordelen opleveren. Zo maakt Netflix bijvoorbeeld gebruik van machine learning om enige mate van personalisatie te bieden, wat ertoe heeft geleid dat het klantenbestand in 2017 met meer dan 25 procent is toegenomen.

De meeste bedrijven geven data science nu prioriteit en stoppen er veel geld in. In een recente enquête van Gartner onder ruim 3000 CIO's gaven respondenten aan analytics en business intelligence als de meest onderscheidende technologieën voor hun organisatie te beschouwen. De ondervraagde CIO's zien deze technologieën als de meest strategische keuze voor hun bedrijf, wat ook de reden is waarom het zo aantrekkelijk is hierin te investeren.

AI is van waarde voor vrijwel elke functie, elk bedrijf en elke branche. Het omvat algemene en branchespecifieke toepassingen zoals:

 • Het gebruik van transactionele en demografische data om te voorspellen hoeveel bepaalde klanten gaan uitgeven in de loop van hun relatie met een bedrijf (ook wel de levenslange klantwaarde genoemd)
 • Het optimaliseren van prijzen op basis van klantgedrag en -voorkeuren
 • Het gebruik van beeldherkenning om röntgenfoto's te analyseren op tekenen van kanker

Hoe bedrijven AI gebruiken

Volgens de Harvard Business Review gebruiken bedrijven AI voornamelijk om:

 • Inbreuken in de beveiliging op te sporen en tegen te gaan (44 procent)
 • Technologieproblemen van gebruikers op te lossen (41 procent)
 • Het aantal productiebeheertaken te verlagen (34 procent)
 • Te peilen of wordt voldaan aan intern compliancebeleid voor het gebruik van erkende leveranciers (34 procent)

Factoren voor de invoering van AI

Drie factoren bevorderen de ontwikkeling van AI in uiteenlopende branches:

 • Directe beschikbaarheid van betaalbare, krachtige computingfunctionaliteit. De talloze standaardcomputingopties in de cloud zorgen ervoor dat betaalbaar, krachtig computingvermogen gemakkelijk toegankelijk is. Vóór deze ontwikkeling waren de enige voor AI beschikbare computingomgevingen niet op de cloud gebaseerd en te duur.
 • De grote hoeveelheden data die beschikbaar zijn voor het 'leerproces'. Om goede voorspellingen te kunnen doen, moet AI grote hoeveelheden data verwerken. Door de opkomst van verschillende tools voor het labelen van data, én de handige en betaalbare opties die organisaties nu hebben om zowel gestructureerde als ongestructureerde data op te slaan en te verwerken, zijn meer organisaties in staat om zelf AI-algoritmen te bouwen en aan te leren.
 • Toegepaste AI levert concurrentievoordeel op. Steeds meer ondernemingen onderkennen dat concurrentievoordeel kan worden behaald door AI-inzichten toe te passen op bedrijfsdoelstellingen en geven hieraan prioriteit in het hele bedrijf. Zo kunnen bedrijven sneller, betere beslissingen nemen dankzij de via AI verkregen gerichte aanbevelingen. Veel van de functies en mogelijkheden die AI biedt, helpen kosten te verlagen, risico's te beperken, de marktintroductietijd te verkorten, enzovoort.

Ontdek hoe u meer kunt bereiken dan u voor mogelijk had gehouden

(Video) AI | Hoe werkt zelflerende kunstmatige intelligentie?

5 veelgehoorde mythen over AI voor bedrijven

Hoewel veel bedrijven AI-technologie succesvol hebben toegepast, is er ook heel wat verkeerde informatie over AI en wat het wel en niet kan doen. In dit artikel onderzoeken we vijf veel voorkomende mythen over AI:

 • Mythe nr. 1: AI voor bedrijven vergt een build-it-yourself aanpak.
  Realiteit: de meeste bedrijven passen AI toe door interne en out-of-the-box oplossingen te combineren. Dankzij interne AI-ontwikkeling kunnen bedrijven AI aanpassen aan unieke bedrijfsbehoeften. Met vooraf gebouwde AI-oplossingen kunt u uw implementatie stroomlijnen met een kant-en-klare oplossing voor meer algemene bedrijfsproblemen.
 • Mythe nr. 2: AI levert onmiddellijk magische resultaten op.
  Realiteit: de weg naar AI-succes kost tijd en vereist een doordachte planning en een duidelijk idee van de te realiseren resultaten. U hebt een strategisch kader en een iteratieve aanpak nodig om te voorkomen dat u een willekeurige reeks losse AI-oplossingen levert.
 • Mythe nr. 3: AI voor bedrijven hoeft niet door mensen te worden uitgevoerd.
  Realiteit: AI voor bedrijven heeft niets te maken met robots die het werk doen. De waarde van AI is dat het de menselijke mogelijkheden vergroot en uw medewerkers werk uit handen neemt, zodat zij meer strategische taken op zich kunnen nemen. Bovendien is AI afhankelijk van mensen die de juiste data aanleveren en er op de juiste manier mee werken.
 • Mythe nr. 4: hoe meer data, hoe beter.
  Realiteit: AI voor bedrijven heeft slimme data nodig. Om de meest effectieve zakelijke inzichten uit AI te halen, moet uw data van hoge kwaliteit, up-to-date, relevant en verrijkt zijn.
 • Mythe nr. 5: data en modellen, meer is er niet nodig om AI voor bedrijven te laten slagen.
  Realiteit: data, algoritmen en modellen zijn een begin, maar een AI-oplossing moet schaalbaar zijn om te kunnen voldoen aan veranderende bedrijfsbehoeften. Tot op heden zijn de meeste AI-oplossingen voor bedrijven handgemaakt door datawetenschappers. Deze oplossingen vereisen uitgebreide, handmatige instelling en onderhoud, en schalen niet. Om AI-projecten succesvol te implementeren, hebt u AI-oplossingen nodig die worden geschaald om aan nieuwe vereisten te voldoen terwijl u verdergaat met AI.

Meer informatie: 5 mythen over kunstmatige intelligentie: de realiteit maakt dat je wel twee keer nadenkt

De voordelen en uitdagingen van het operationaliseren van AI

Er zijn talloze succesverhalen die de waarde van AI aantonen. Door machine learning en cognitieve interacties aan traditionele bedrijfsprocessen en -applicaties toe te voegen, kunnen organisaties de gebruikerservaring verbeteren en de productiviteit flink opkrikken.

Er zijn wel enkele struikelblokken. Maar weinig bedrijven hebben AI op grote schaal ingevoerd, om verschillende redenen. Bij AI-projecten van een bedrijf dat geen gebruikmaakt van cloud computing wordt het computingvermogen bijvoorbeeld vaak sterk aangesproken. Maar AI-systemen zijn ook complex om te bouwen en vereisen expertise waar veel vraag naar is, maar waar een tekort aan is. Weten wanneer en waar AI moet worden ingevoerd en wanneer u zich tot een externe partij moet wenden, helpt deze problemen te minimaliseren.

Succesverhalen over AI

AI is de drijvende kracht achter enkele grote succesverhalen:

 • Volgens de Harvard Business Review heeft de Associated Press wel 12 keer zo veel verhalen uitgebracht door AI-software aan te leren om automatisch financiële nieuwsberichten te schrijven. Hierdoor kregen de journalisten van het blad meer de vrijheid om diepgaandere artikelen te schrijven.
 • Deep Patient, een AI-tool die is ontwikkeld door de Icahn School of Medicine op Mount Sinai, stelt artsen in staat patiënten met een hoog risico te identificeren, nog voordat ziekten worden gediagnosticeerd. Volgens insideBIGDATA analyseert de tool de medische voorgeschiedenis van een patiënt om bijna 80 aandoeningen te voorspellen, tot een jaar voordat deze zich zouden openbaren.

Kant-en-klare AI maakt het operationaliseren van AI eenvoudiger

Met de opkomst van AI-oplossingen en -tools profiteren bedrijven van alle voordelen van AI, tegen lagere kosten en in minder tijd. Kant-en-klare AI wil zeggen dat de oplossingen, tools en software ofwel ingebouwde AI-functionaliteit bevatten of het besluitvormingsproces automatiseren op basis van algoritmen.

Kant-en-klare AI kan van alles zijn: van autonome databases die zichzelf repareren met behulp van machine learning, tot vooraf gebouwde modellen die voor uiteenlopende datasets lastige taken kunnen uitvoeren zoals beeldherkenning en tekstanalyse. Hiermee kunnen bedrijven een snellere rendabiliteit, hogere productiviteit, lagere kosten en betere relaties met klanten bereiken.

Wat is kunstmatige intelligentie (AI)? (1)

Aan de slag met AI

Communiceer met klanten via chatbots. Chatbots passen verwerking van natuurlijke taal toe om klanten te begrijpen, waardoor de klant vragen kan stellen en informatie kan inwinnen. Deze chatbots leren na verloop van tijd bij zodat de interacties voor de klant steeds waardevoller worden.

Houd zicht op uw datacenter. IT-teams kunnen enorm veel tijd en energie voor systeembewaking besparen door alle webcontent, applicatiedata, databaseprestaties, gebruikerservaringen en logdata op één dataplatform in de cloud te plaatsen, waar automatisch drempelwaarden worden bewaakt en afwijkingen worden opgespoord.

(Video) WAT IS MACHINE LEARNING | Hoe Artificiële Intelligentie [A.I.] echt werkt (+ voorbeelden)

Voer een bedrijfsanalyse uit zonder expert. Dankzij analysetools met een visuele gebruikersinterface kunnen zelfs technisch niet-onderlegde mensen systemen gemakkelijk doorzoeken en antwoorden vinden die ze begrijpen.

Waarom het soms niet lukt AI optimaal te benutten

Ondanks de belofte die AI brengt, realiseren veel bedrijven zich niet wat machine learning en andere AI-functies daadwerkelijk kunnen opleveren. Waarom niet? Ironisch genoeg blijkt het probleem grotendeels door de mensen zelf te worden veroorzaakt. Inefficiënte workflows kunnen bedrijven ervan weerhouden de waarde van hun AI-implementaties volledig te benutten.

Datawetenschappers kunnen bijvoorbeeld tegen problemen aanlopen wanneer ze aan de benodigde middelen en data proberen te komen voor het ontwikkelen van machine learning-modellen. Mogelijk loopt de samenwerking met hun collega's stroef. Ook kan het zijn dat ze veel verschillende open source-tools moeten beheren, terwijl applicatieontwikkelaars de door datawetenschappers ontwikkelde modellen soms helemaal opnieuw moeten coderen voordat ze in hun applicaties kunnen worden geïntegreerd.

Met een groeiend aantal open source AI-tools moet IT uiteindelijk meer tijd gaan besteden aan het continu bijwerken van werkomgevingen om de data science-teams te kunnen blijven ondersteunen. Dit probleem wordt nog verergerd door een gebrek aan overeenstemming over hoe data science-teams graag werken.

Bovendien zijn senior leidinggevenden soms niet in staat om volledig in beeld te brengen wat de investeringen in AI door hun bedrijf uiteindelijk kunnen opleveren. Het gevolg is dat ze onvoldoende sponsoring en middelen binnenhalen om het geïntegreerde ecosysteem voor samenwerking te creëren dat nodig is om AI te laten slagen.

De juiste cultuur creëren

Als u het maximale wilt halen uit AI en de problemen wilt vermijden die een succesvolle implementatie in de weg staan, moet u een teamspirit kweken waarin het AI-ecosysteem volledige steun krijgt. Voor dit type omgeving geldt het volgende:

 • Bedrijfsanalisten werken samen met datawetenschappers om de problemen en doelstellingen te definiëren
 • De data en het onderliggende dataplatform worden zodanig beheerd door data-engineers dat analyses hiervan volledig doorgang kunnen vinden
 • Data worden door datawetenschappers voorbereid, onderzocht, in beeld gebracht en gemodelleerd op een data science-platform
 • De vereiste onderliggende infrastructuur om op grote schaal data science te ondersteunen wordt beheerd door IT-architecten, zowel on-premises als in de cloud
 • Applicatieontwikkelaars implementeren modellen in applicaties om data-gestuurde producten te ontwikkelen

Ontdek hoe uw data science-team efficiënter kan samenwerken

Van kunstmatige intelligentie tot adaptive intelligence

Nu AI-functionaliteit is doorgedrongen tot in het alledaagse bedrijfsleven, doet een nieuwe term van zich horen: adaptive intelligence. Adaptive intelligence-applicaties helpen bedrijven betere zakelijke beslissingen te nemen door de kracht van interne en externe data in realtime te combineren met de wetenschap achter de besluitvorming en een uiterst schaalbare computinginfrastructuur.

Deze applicaties maken uw bedrijfsvoering wezenlijk 'slimmer'. Hierdoor kunt u uw klanten betere producten, aanbevelingen en services bieden, die allemaal betere bedrijfsresultaten opleveren.

(Video) Wat is Artificial Intelligence?

Kom meer te weten over het transformerende vermogen van SaaS-applicaties van Oracle met embedded AI

AI als noodzakelijke strategie en concurrentievoordeel

AI is een noodzakelijke strategie voor elk bedrijf dat efficiënter wil worden, nieuwe omzetkansen wil creëren en de klantloyaliteit wil vergroten. AI wordt in rap tempo een concurrentievoordeel voor veel organisaties. Met AI kunnen bedrijven meer bereiken in minder tijd, gepersonaliseerde en boeiende klantervaringen creëren en bedrijfsresultaten voorspellen om meer winst te maken.

Maar AI is nog steeds een nieuwe en complexe technologie. Om AI optimaal te benutten, hebt u expertise nodig in hoe u AI-oplossingen op de juiste schaal kunt ontwikkelen en beheren. Om een AI-project tot een succes te maken is meer nodig dan alleen het inhuren van een datawetenschapper. Ondernemingen moeten de juiste tools, processen en managementstrategieën implementeren om succes met AI te garanderen.

Best practices om AI optimaal te benutten

In de Harvard Business Review staan enkele adviezen om aan de slag te gaan met AI:

 • Pas AI-functionaliteit toe op die activiteiten die de grootste en meest directe impact hebben op de omzet en kosten.
 • Gebruik AI om de productiviteit te verhogen met hetzelfde aantal mensen, in plaats van uw personeelsbestand in te krimpen of uit te breiden.
 • Begin uw AI-implementatie in de backoffice, niet in de frontoffice (IT en accounting zullen er het meest van profiteren).

Hulp bij uw AI-traject

Bij de AI-transformatie is afhaken geen optie. Om concurrerend te blijven, moet elke onderneming uiteindelijk AI omarmen en zelf een AI-ecosysteem opzetten. Bedrijven raken achterop als ze nalaten om de komende 10 jaar AI, in elk geval tot op zekere hoogte, in te voeren.

Hoewel uw bedrijf hierop een uitzondering zou kunnen vormen, beschikken de meeste bedrijven niet zelf over talent en expertise om het ecosysteem en de oplossingen te ontwikkelen waarmee de mogelijkheden van AI maximaal kunnen worden benut.

Als u hulp nodig hebt om de juiste strategie te ontwikkelen en de juiste tools te vinden om uw AI-transformatie te laten slagen, moet u op zoek naar een innovatieve partner met diepgaande branchekennis en een uitgebreide AI-portfolio.

Applicaties bouwen, testen en implementeren in Oracle Cloud - helemaal gratis.

Probeer gratis

(Video) 🤖 Artificiële intelligentie in de zorg?

Artificial Intelligence Learning-bibliotheek

 • Wat is data science?
  Bedrijven werken actief aan het combineren van statistieken met computer science-concepten, zoals machine learning en kunstmatige intelligentie. De daarmee uit big data verkregen inzichten zetten ze in om innovatie te stimuleren en de besluitvorming drastisch te veranderen.
 • Wat is machine learning?
  Machine learning is een vorm van kunstmatige intelligentie (AI) die is gericht op het bouwen van systemen die leren door middel van data, met als doel de besluitvorming te automatiseren en verkorten, en sneller waarde te creëren.
 • Nieuws en opinie over AI
  Kunstmatige intelligentie, machine learning en datawetenschap veranderen de manier waarop bedrijven complexe problemen benaderen. Daardoor verandert ook het traject van hun branche. Lees de nieuwste artikelen om te begrijpen hoe de branche en uw collega-bedrijven met deze technologieën omgaan.

FAQs

What is artificial intelligence a short answer? ›

Artificial intelligence is the simulation of human intelligence processes by machines, especially computer systems. Specific applications of AI include expert systems, natural language processing, speech recognition and machine vision.

What is the exact meaning of artificial intelligence? ›

Artificial intelligence leverages computers and machines to mimic the problem-solving and decision-making capabilities of the human mind.

What is artificial intelligence example? ›

Apple's Siri, Google Now, Amazon's Alexa, and Microsoft's Cortana are one of the main examples of AI in everyday life. These digital assistants help users perform various tasks, from checking their schedules and searching for something on the web, to sending commands to another app.

How do I pass AI interview? ›

How To Ace Your Interview With AI
 1. How to know you're interviewing with AI. If you are invited to a pre-recorded, video interview through a platform, such as HireVue, pay attention. ...
 2. Prepare for the interview differently. ...
 3. Remember to smile, nod and use keywords. ...
 4. Don't forget the basics. ...
 5. Make a human connection.
Jun 5, 2019

What mean AI use in real life example? ›

Artificial intelligence is widely used to provide personalised recommendations to people, based for example on their previous searches and purchases or other online behaviour. AI is hugely important in commerce: optimising products, planning inventory, logistics etc.

What is the first example of artificial intelligence? ›

The earliest successful AI program was written in 1951 by Christopher Strachey, later director of the Programming Research Group at the University of Oxford. Strachey's checkers (draughts) program ran on the Ferranti Mark I computer at the University of Manchester, England.

How do I get a job in AI with no experience? ›

To get a job in artificial intelligence, you'll want to earn a bachelor's degree in computer science or a related major.
...
Gain certifications
 1. Certified Artificial Intelligence Engineer.
 2. Certified Artificial Intelligence Consultant.
 3. Certified Artificial Intelligence Scientist.
Sep 21, 2022

Is working in AI difficult? ›

Learning AI is not an easy task, especially if you're not a programmer, but it's imperative to learn at least some AI. It can be done by all. Courses range from basic understanding to full-blown master's degrees in it. And all agree it can't be avoided.

How do I get hired in AI? ›

A bachelor's degree in computer science is essential for any employment in artificial intelligence. Many companies and enterprises prefer a Master's or higher degree in computer science for the same position. A solid portfolio or prior programming skills might serve as an alternative to a master's degree.

What is artificial intelligence interview questions? ›

Top 50 Artificial Intelligence Questions & Answers
 • 2) Why do we need Artificial Intelligence? ...
 • 3) Give some real-world applications of AI. ...
 • 4) How Artificial intelligence, Machine Learning, and Deep Learning differ from each other? ...
 • 5) What are the types of AI? ...
 • 6) What are the different domains/Subsets of AI?

What does AI mean in interview? ›

Artificial Intelligence - AI Interview Questions and Answers for 2022.

Why artificial intelligence is important? ›

Why is artificial intelligence important? Today, the amount of data that is generated, by both humans and machines, far outpaces humans' ability to absorb, interpret, and make complex decisions based on that data.

What are 3 good things about artificial intelligence? ›

What are the advantages of Artificial Intelligence?
 • AI drives down the time taken to perform a task. ...
 • AI enables the execution of hitherto complex tasks without significant cost outlays.
 • AI operates 24x7 without interruption or breaks and has no downtime.
 • AI augments the capabilities of differently abled individuals.

How does AI work in a workplace? ›

Businesses are using artificial intelligence to improve the productivity of their employees. One of the benefits of AI for business is that it handles repetitive tasks across an organization so that employees can focus on creative solutions, complex problem solving, and impactful work. One example of that is chatbots.

What is the salary of Intellimation AI? ›

Average annual salary in intellimation.ai is INR 21.0 lakhs .

Videos

1. Minicollege: De macht van kunstmatige intelligentie
(Innovatie- Estafette)
2. Bedreiging voor de mensheid: kunstmatige intellige - RTL Z NIEUWS
(RTL Z)
3. Kunstmatige Intelligentie | Wat is het en hoe wordt het gebruikt in het ziekenhuis?
(DASH: Data Science Center in Health)
4. Introductie kunstmatige intelligentie - InDetail - Introduction artificial intelligence
(Communicatie TBM)
5. Kunstmatige intelligentie in een notendop
(Ecare B.V.)
6. Explainer: Wat is AI (Artificial Intelligence)?
(Nationale Wetenschapsagenda)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Ignacio Ratke

Last Updated: 03/08/2023

Views: 5794

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Ignacio Ratke

Birthday: 1999-05-27

Address: Apt. 171 8116 Bailey Via, Roberthaven, GA 58289

Phone: +2585395768220

Job: Lead Liaison

Hobby: Lockpicking, LARPing, Lego building, Lapidary, Macrame, Book restoration, Bodybuilding

Introduction: My name is Sen. Ignacio Ratke, I am a adventurous, zealous, outstanding, agreeable, precious, excited, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.